Våra tjänster

Rekrytering

SUND Rekrytering genomför fullständiga rekryteringsprocesser. Både officiella och konfidentiella uppdrag.

Second Opinion

Vi erbjuder stöttning vid personbedömning av interna och/eller externa kandidater. Second opinion utgör ett beslutsunderlag med syfte att minska risken för felrekryteringar. Vi ger även feedback till kandidaten gällande styrkor och svagheter av vikt för den nya rollen.

Outplacement

SUND Rekrytering hjälper kandidater på ett snabbt och professionellt sätt till nya tjänster.

Annonsering

SUND Rekrytering erbjuder annonsering via vår hemsida, övriga samarbetspartners hemsidor samt i dags- och fackpress.

Interimsuppdrag

SUND Rekrytering arbetar med uthyrning av konsulter för längre eller kortare tid.

CV-selektering

SUND Rekrytering arbetar med CV-selektering och anpassar urvalet efter varje uppdragsgivares behov och önskemål.

 

Lämna ett svar