Rekryteringsprocessen

Vår rekryteringsprocess

Vi lägger stor vikt vid förberedelsefasen med grundlig behovsanalys för rekryteringen, både utifrån ett kompetens- och personlighetsperspektiv. För oss är det också viktigt att förstå arbetsmiljön, företagskulturen, kunderna och marknaden för att på bästa sätt kunna rekommendera sökvägar och sedan kandidater.

Under hela processen har du en dialog med vår kund, för att hela tiden föra processen framåt.

För att säkerställa kvaliteten i det vi levererar, följer vi noga en tydlig process, där varje steg är betydelsefullt.

Efter anställning följer vi upp uppdraget för att säkerställa att du är nöjd med ditt val.

Vår rekryteringsprocess i  5 steg

  1. Företagsintervjuer/Analys
  2. Sökprocess
  3. Urval/Kvalitetssäkring
  4. Beslut/Anställning
  5. Uppföljning

 

Vill du veta mer ?
Gör en intresse anmälan så kontaktar vi dig.

info@sundrekrytering.se

Lämna ett svar