Coaching

Fotbollsfest

Coaching

Alla brottas vi med ökade prestationskrav och snabbare beslutsfattande i ett hjul, som verkar snurra fortare och fortare. Dagligen ställs vi inför olika möjligheter, krav och drömmar att leva upp till. Detta handlar då bara om vårt yrkesliv. Lägger vi dessutom till vår personliga del av tillvaron kan uppgiften vissa dagar kännas övermäktig.

SUND Rekrytering syn på coaching är att genom frågeställningar skapa insikt om hur man själv kan komma vidare och utveckla de förmågor, egenskaper och kapacitet som redan finns. Vi tar utgångspunkt ifrån det affärsmässiga och yrkesrelaterade beteendet i syfte att skapa bättre struktur, tydlighet, resultat och relationer i det du företar dig. Vi jobbar med s k positiv förstärkning och fokuserar på det som är bra i syfte att öka viljan till att ta itu med utmaningar.

Att anlita en coach är ett tecken på insikt, vilja att utvecklas och att förändra sin situation. Det är en styrka att inse sina begränsningar.

4-5 tillfällen
7-12 dagar

Detta är en kortare insats för att få stöd i agerandet inför en viktig uppgift, ett svårt beslut eller ett vägval. Hjälper till att förtydliga handlingsalternativ och ger verktyg för att prestera bättre.

Fungerar bra t ex:

  • inför konferensen
  • förbereda presentationer
  • effektivisera mötesteknik
  • karriärcoaching
  • stöd i enskild ledarskapsfråga

Vill du veta mer ?
Gör en Intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Lämna ett svar